PATRIA MUD RUN
jaunieši (lidz 18) - 12€
pieaugušie (virs 18) - 18€
03.Aug.19
  Mana dzīves vieta deklarēta Ozolnieku novadā
*   Piesakoties sacensībām, apstiprinu, ka uzņemos pilnu atbildību par savu veselības stāvokļa atbilstību sacensībām!
*   Piekrītu, ka mani dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu dalību sacensībās
*   Esmu izlasījis sacensības nolikumu un sapratu noteikumus
Pieteikt reģistrāciju