• Solvita Purmale
  • Sarmīte Endzele
  • Lelde Māliņa
  • Lauris Ozoliņš
  • Margita Lagzdiņa
  • Maksims Eglītis - M198
  • Andrius Katinas - OCR Baltic Warriors
  • Deivids Stupiņš - SK Katrīna